Zorgprofielen

Veranderingen in de zorg

De zorg is per 2015 erg veranderd en daardoor heeft dat voor u gevolgen voor de vergoeding.

SIMM’s classificatie niet langer bepalend

Jaarlijks onderzoekt uw diabeteszorgverlener, de praktijkondersteuner, de diabetesverpleegkundige of de internist in zijn/haar praktijk uw voeten en stelt de kans op diabetische voetproblemen vast. Zij heeft bij u in het verleden een SIMM’s classificatie (0, 1, 2 of 3) vastgesteld. Vanaf 1 januari a.s. is de SIMM’s classificatie niet langer bepalend voor vergoeding vanuit de basisverzekering

Wijziging vergoeding voetzorg

Vanaf 1 januari wordt er gewerkt met zorgprofielen. Het zorgprofiel bepaalt of u in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de basisverzekering.

Eerst bepalen: Valt uw voetzorg binnen of buiten de ketenzorg… daarna zo snel mogelijk actie!!!!!

Twee soorten zorg

Er zijn 2 soorten zorg. U heeft zorg binnen de keten indien uw huisarts de hoofdbehandelaar is en deze bij Groninger huisartsen coöperatie aangesloten is, of huisarts is bij Gezondheidscentrum Lewenborg!

U dient dan, zo snel mogelijk, bij de huisartsenpraktijk een nieuwe verwijzing te halen met de vermelding van het zorgprofiel

Is uw huisarts niet aangesloten bij de coöperatie of wordt u behandeld door de internist, dan ontkomt u er niet aan om contact op te nemen met een van de podotherapie praktijken, ook dit moet met verwijzing van de huisarts. Onderaan geef ik een aantal suggesties. Deze podotherapeut zal uw zorgprofiel bepalen en een behandelplan maken n.a.v. u zorgprofiel. De instrumentele behandeling wordt dan door mij uitgevoerd.

Aanmerking voor vergoeding

Om voor vergoeding in aanmerking te komen zult u een afspraak met de huisarts of de podotherapeut moeten maken, liefst zo snel mogelijk, maar zeker in het eerste kwartaal van 2015. Dit jaarlijks onderzoek wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U komt voor vergoeding in aanmerking, nadat u zorgprofiel 2,3, of 4 heeft ingeleverd bij mij!

Vanaf heden wordt alleen de medisch noodzakelijke zorg vergoed, (genoemd op dit zorgprofiel.) De verzekering verstaat onder medisch noodzakelijke voetzorg alleen die handelingen die nodig zijn om diabetische voetproblemen te voorkomen.

Het aantal medisch noodzakelijke behandelingen nav het zorgprofiel worden rechtstreeks gedeclareerd, hiervan ontvangt u geen nota meer. De behandeltijd is echter slecht 15 minuten! Daarnaast wordt een eigen bijdrage gevraagd indien u een volledige voetbehandeling wilt hebben, de behandeltijd is dan 30 minuten. Deze bijdrage zal 10,00 euro per behandeling zijn, en u kunt deze kosten misschien verhalen op uw aanvullende verzekering!

De zorgprofielen

In het eerste kwartaal van 2015 stelt uw zorgverlener het zorgprofiel vast aan de hand van uw dossier. Hierbij kijkt zij of er sprake is van andere aandoeningen of van medicijngebruik die het risico verhogen op diabetische voetproblemen:

 • U heeft SIMM’s 0 en geen verhoogd risico op diabetische voetproblemen, dus u heeft zorgprofiel 0.
 • U heeft SIMM’s 1 en geen andere aandoeningen/medicijnen die het risico op diabetische voetproblemen verhogen, dus u heeft zorgprofiel 1.
 • U heeft SIMM’s 1 en andere aandoeningen/medicijnen die het risico kunnen verhogen op diabetische voetproblemen, dus u heeft zorgprofiel 2.
 • U heeft SIMM’s 2 of 3 en afhankelijk van de aandoeningen die het risico kunnen verhogen op diabetische voetproblemen heeft u zorgprofiel 2, 3 of 4.

Indien u zorgprofiel 0 of 1 heeft

U kunt naar uw pedicure blijven gaan. Deze voetzorg wordt niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Vanuit de aanvullende verzekering wordt de voetzorg (meestal) wel gedeeltelijk vergoed. Het advies is uw polis eerst goed na te kijken om ongewenste situaties te voorkomen er zijn namelijk verzekeringen die dit niet meer vergoeden.

Indien u zorgprofiel 2, 3 of 4 heeft

U wordt verwezen naar de podotherapeut of huisarts voor de eerste screening/onderzoek. De podotherapeut bepaalt welke medisch noodzakelijke voetzorg u nodig heeft en bepaalt de frequentie van de voetzorg. Dit wordt vastgelegd in de zorgplan. De podotherapeut verwijst u voor de medisch noodzakelijk voetzorg door naar uw pedicure. In de meeste gevallen zal dit uw eigen pedicure zijn.

Vergoeding van de medisch noodzakelijke voetzorg vindt plaats vanuit de basisverzekering. Wél wordt eerst, net zoals nu het geval is voor pedicurekosten, uw eigen risico aangesproken.

 • Zorgprofiel 2 geeft recht op 1x podotherapeutisch onderzoek, 2x podotherapeutisch controle consult, 6x instrumentele behandeling;
 • Zorgprofiel 3 geeft recht op 1–2x podotherapeutisch onderzoek, 2x podotherapeutisch controle consult, 8–10 keer instrumentele behandeling;
 • Zorgprofiel 4 geeft recht op 1–2x podotherapeutisch onderzoek, 2x podotherapeutisch controle consult, 10 – 12 keer instrumentele behandeling.

Ik heb zorgcontracten afgesloten met:

 • Podotherapie Rosien, Assen 0592-345948
 • Podotherapie H en L, UMCG 050-3610955, Stadskanaal 0599-654321 Hoogezand 0598-392803
 • Groninger huisartsencoöperatie (GHC) 90% van de huisartsen in Groningen en omstreken valt hieronder deze cooperatie, ik kan dat voor u opzoeken!
 • Gezondheidscentrum Lewenborg. (GCL)

Voor de zorgcontracten met andere podotherapie praktijken, verzoek ik u bij mij te informeren, heb nl met 10 podotherapeuten een contract!