Behandeling diabetische voet

Diabetische voet

Voor mensen met diabetes is het extra belangrijk hun voeten goed te verzorgen omdat er door gevoelloosheid en slechte doorbloeding gemakkelijk complicaties kunnen ontstaan die tot ernstige gevolgen kunnen leiden, in het zwaarste geval zelfs tot amputatie.

Door mijn ervaring daar word ik vaak geconfronteerd met zeer ernstige, complexe voetproblemen als gevolg van diabetes. Ik zie daar wat de effecten zijn van ontstekingen en verwaarlozing van de voet. Omdat ik nauw samenwerk in een team met een internist, diabetesverpleegkundigen en podotherapeuten zijn de lijnen zeer kort; als het nodig is kan ik bij acute problemen dan ook snel een verwijzing regelen.